Tô Hoài

Danh sách sản phẩm

 • Giảm giá! chiều chiều của tô hoàiMua hàng
  Chiều Chiều - Tô Hoài
  165.000  90.000 

  Qua hơn 500 trang sách, Tô Hoài đưa chúng ta về một làng quê Bắc bộ với những câu chuyện thời cải cách ruộng đất, thời bao cấp cho tới thời làm hợp tác xã rồi bước vào thời đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường…

  Chiều Chiều – Tô Hoài

  165.000  90.000