Nguyễn Thị Thu Huệ

Danh sách sản phẩm

Nguyễn Thị Thu Huệ là nhà văn. Bà sinh ngày 12 tháng 8 năm 1966 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh; nguyên quán ở Thạnh Phú, Bến Tre. Bà được đánh giá là nhà văn trẻ nổi tiếng trong nước.

Bà được bầu làm Phó Chủ tịch khoá X, Chủ tịch khoá XII Hội Nhà văn Hà Nội.

Nguyên Uỷ viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá VIII, Giám đốc Trung tâm Bản quyền văn học Việt Nam.

Bà là con gái của Nguyễn Thị Ngọc Tú, một nữ nhà văn có tiếng của Việt Nam.